Nowości ESPRIT 2014Co nowego w ESPRIT 2014? • Połączenie z MachiningCloud
  Automatycznie pobierz rzeczywiste narzędzia z internetu do programu CAM w oparciu o cele Twojej obróbki z modelu CAD. Programuj od razu, zamiast spędzać czas nad dziesiątkami katalogów z narzędziami! • Zalety MachiningCloud

  Zautomatyzuj wybór odpowiednich i RZECZYWISTYCH narzędzi skrawających.
  Pobierz listę narzędzi w oparciu o charakterystykę celu Twojej obróbki.
  Przeprowadź symulację obróbki w oparciu na dokładne, dostarczone przez producenta modele 3D narzędzi.
  Oszczędzaj czas!

 • Pobierz pdf

 • Generator raportów Excel
  Skracaj czas ustawczy poprzez właściwe instrukcje i opisy narzędzi wymaganych do obróbki. Eliminuj błędy operatora dostarczając czytelne i dokładne informacje o technologii. Zwiększ produktywność poprzez analizę wykresów dla wielu rozwiązań. Porównaj aktualną technologię z poprzednimi celem ciągłej poprawy procesu obróbki
 • eMerge
  Zwiększ produktywność importując składniki projektów ESPRIT zamiast tworzyć je od nowa. Łącz dane z dowolnym dokumentem ESPRIT, a nie tylko z nowym dokumentem. Współdziel informacje z innymi użytkownikami w jeszcze łatwiejszy sposób. Przechowuj grupę pożądanych obiektów jednej wygodnej paczce
 • Manager Konfiguracji Części
  utwórz i zarządzaj wieloma różnymi konfiguracjami części, zawierającymi automatyczne ukrywanie i pomijanie operacji oraz warstw, zamiast zapisywać takie konfiguracje do oddzielnych plików Esprit.
 • Measure Plus
  Oszczędzaj czas mierząc odległości szybko i bez konieczności rozbijania brył. Przeszukaj model, aby odnaleźć informacje nie pokazane na rysunku 2D. Sprawdź szybko, czy dostępne narzędzia zmieszczą się wewnątrz kieszeni czy rowka.
 • Manager kolumny obrotowej
  Automatycznie buduj całe oprzyrządowanie kolumny obrotowej podając ilość stron, ilość detali na każdej stronie, numery baz i offsetów i definiując uchwyty dla pojedynczego mocowania. Zapisz konfigurację i wykorzystuj ją w kolejnych projektach.
 • Edytor podtrzymki tokarskiej
  Lepiej panuj nad ruchami podtrzymki! Edytuj wartość każdej funkcji wewnątrz ścieżki, odawaj lub edytuj składowe operacji, edytuj pozycję punktu startowego.
 • Właściwości bryły
  Przeglądaj bryłę, aby zobaczyć właściwości każdej z jej składowych: powierzchni, pętli, krawędzi, wierzchołka, a także całego obiektu bryłowego. Wyświetl wszystkie bryły według typu, w poszukiwaniu powierzchni takich jak walec. Analizuj pojedyncze powierzchnię, aby wyświetlić siatkę punktów, wektory normalne, krzywiznę wzdłuż kierunków U i V, wektory styczne i krzywiznę w wybranym miejscu.
 • Automatyzacja testowania postprocesorów
  Zweryfikuj kod NC po przejściu do nowej wersji Esprit lub otrzymaniu nowej kompilacji .pst postprocesora. Zobacz zmiany po przejściu do nowego pliku maszyny .ems lub nowego szablonu .est. Generuj i testuj kod NC po modyfikacji postprocesora aż do pełnej satysfakcji z rezultatów
 • Zaawansowane sortowanie operacji
  Optymalizuj czasy przejść pomiędzy setkami operacji kieszeniowania czy konturowania. Pozwól, aby program wyliczył optymalną kolejność operacji zamiast ręcznie przestawiać je metodą przeciągnij-upuść. Obejrzyj podgląd metody sortowania przed potwierdzeniem zmian.
 • Automatyczne rozpoznanie struktur tokarskich
  Zacznij obróbkę od razu – ze strukturami, które powstały automatycznie. Utwórz struktury tokarskie i bazy obróbki wielowrzecionowej dwoma kliknięciami myszy! Polegaj na dokładnych, automatycznie tworzonych nazwach struktur, pozwalających na szybki wybór właściwej struktury
 • Manager opisów ustawień użytkownika
  Ustaw konkretne nazwy dla ustawień użytkownika w operacjach i narzędziach, aby łatwo używać niestandardowych rozwiązań wykorzystanych w postprocesorach.
 • Edytor narzędzi
  Oszczędzaj czas dzięki jednemu interfejsowi do jednoczesnej edycji danych wielu narzędzi w projekcie. Minimalizuj ilość błędów przez łatwe porównanie parametrów wspólnych dla wielu narzędzi. Zwiększ jednorodność dzięki interfejsowi zmiany posuwów i obrotów dla wszystkich operacji/narzędzi.
 • Przenumeruj narzędzia według operacji
  Automatycznie przenieś przenumerowane narzędzia do odpowiedniej stacji. Ustaw wszystkie korektory tak, aby odpowiadały nowemu numerowi narzędzia. Dodaj nowy numer narzędzia do ustawień użytkownika w operacji. Restartuj numerowanie przy każdej głowicy przy maszynach wielogłowycowych.
 • Obrotowe szczęki
  Oglądaj symulację operacji tokarskich z dynamiczną symulacją obrotu szczęk wykrywając kolizje, który nie byłyby pokazane przy szczękach nieruchomych.
 • Bryłowa symulacja stacji narzędziowej
  Oglądaj symulację korzystając z automatycznego pokazywania i ukrywania brył przypisanych do stacji z włączonym autoukrywaniem – łatwe i dokładne wykrywanie kolizji dla maszyn z wieloma demontowanymi głowicami.