PARTNERZY ESPRIT 
 
HAAS SPECIAL EDITION - moduł frezarski


Obejmuje:

• Certyfikowany postprocesor HAAS
• Tworzenie i modyfikacja geometrii płaskiej oraz bryłowej
• Import geometrii w formatach .dwg (AutoCAD), .dxf, IGES, SAT, Parasolid (x_b, x_t)
• Planowanie – profile regularne lub nieregularne, z wyspami i wgłębieniami
• Kieszeniowanie – z opcją zdefiniowania otwartych krawędzi, uwzględnienia wysp oraz zdefiniowania pochyleń, zaokrągleń i sfazowań, zmniejszenia posuwu w momencie przekroczenia zdefiniowanego stopnia obciążenia narzędzia
• Konturowanie – wycinanie profili z opcją zdefiniowania pochyleń, zaokrągleń i sfazowań, możliwość obróbki płynnej 3-osiowej zamkniętych profili, możliwość ruchu trochoidalnego
• Wykonywanie otworów – wiercenie, gwintowanie oraz do 13 innych cykli obróbki punktowej
• Spiralowanie – obróbka spiralna otworów
• Frezowanie gwintów wewnętrznych/zewnętrznych, prawych/lewych, także stożkowych
• Frezowanie ręczne – na podstawie lokalizacji zdefiniowanych przez użytkownika lub ręcznie wybranego kształtu
• Całkowita automatyzacja tworzenia struktur kieszeni na bryłach
• Automatyzacja przygotówki – symulacja operacji uwzględniająca poprzednio zaprogramowane operacje
• Parkowanie – przerwa w procesie skrawania i cofnięcie narzędzia w celu kontroli detalu i narzędzia
• Możliwość zmiany parametrów obróbki oraz dodania kodów M00/M01 w dowolnym punkcie cyklu
• Kopiowanie, wklejanie oraz zapisywanie operacji obróbkowych do plików procesu
• Możliwość zdefiniowania szablonów oraz zapis konfiguracji obrabiarki do pliku ustawień maszyny
• Szybka symulacja bryłowa i weryfikacja wykonania przez porównanie z obiektem docelowym


Pełny moduł frezarski SolidMill Traditional


Oferuje możliwości wersji HAAS SPECIAL EDITION oraz dodatkowo:

Postprocesory do wszystkich trzyosiowych frezarek klienta
• Możliwość rozbudowy programu o dalsze moduły oraz opcje
• Import plików bezpośrednio z programów CAD 3D (SolidWorks, Inventor, SolidEdge i inne) wraz z drzewem operacji CAD
• Asocjatywność modeli bryłowych – automatyczna zmiana obróbki kieszeni po zmianie w programie CAD
• Baza narzędzi oraz parametrów obróbki z automatyczną aktualizacją w projektach, zewnętrzną edycją oraz możliwościami sieciowymi (jedna baza serwerowa dla całego zakładu).
• Kieszeniowanie trochoidalne – obróbka szybkościowa (HSM) optymalna pod względem stałej objętości zbieranego materiału w jednostce czasu lub z opcją zmiany kształtu ścieżki obróbkowej w momencie przekroczenia zdefiniowanego stopnia obciążenia narzędzia
• Obróbka resztek – automatyczna obróbka pozostałych resztek materiału • Frezowanie według modelu krawędziowego – obróbka 3D wykorzystująca krawędzie powierzchni i krawędzie licowe jako krzywe bazowe i krzywe prowadzące
• Możliwość przeprowadzenia symulacji opartej na pełnym bryłowym modelu oraz kinematyce maszyny, z uwzględnieniem zdefiniowanych uchwytów obróbkowych
• Programowanie obróbek wykorzystujących narzędzia zamocowane w głowicach kątowych wraz z realistyczną symulacją
• Obsługa języka VBA – możliwość samodzielnego stworzenia lub zamówienia makra realizującego dowolną funkcję (łącznie z całkowicie automatycznym tworzeniem kodu NC na typoszeregi detali)
• 1 dzień szkolenia z obsługi dodatkowych funkcji programu (miesjce szkolenia – Warszawa)

HAAS SPECIAL EDITION - moduł tokarskiObejmuje:
• Certyfikowany postprocesor HAAS
• Tworzenie i modyfikacja geometrii płaskiej oraz bryłowej
• Import geometrii w formatach .dwg (AutoCAD), .dxf, IGES, SAT, Parasolid (x_b, x_t)
• Obróbka zgrubna z przygotówki o dowolnym kształcie
• Konturowania czołowe, zewnętrzne, wewnętrzne
• Wiercenie, gwintowanie oraz do 13 innych cykli obróbki punktowej w osi Z
• Rowkowanie – 4 wzory obróbki z możliwością zdefiniowania skoku zagłębiania oraz z płynnym wykończeniem nieregularnych kształtów rowków, możliwość obróbki z wykorzystaniem dwóch numerów korekcji przy jednym narzędziu
• Gwintowanie - obróbka gwintów prostych, stożkowych, o stałym i zmiennym skoku, jedno- i wielozwojnych, z możliwością pobrania parametrów z bazy danych
• Operacja odcinania oraz wysuw pręta poprzez podajnik, także do stopera
• Programowalny konik oraz podtrzymka stała
• „Żywy materiał” – możliwość dodawania operacji obróbkowych z automatycznym dopasowaniem ścieżki narzędzia do aktualnego stanu przygotówki po poprzednich operacjach, ciągły podgląd aktualnego stanu materiału obrabianego bez konieczności oglądania symulacji
• Parkowanie – przerwa w procesie skrawania i cofnięcie narzędzia w celu kontroli detalu i narzędzia
• Możliwość zmiany parametrów obróbki oraz dodania kodów M00/M01 w dowolnym punkcie cyklu
• Kopiowanie, wklejanie oraz zapisywanie operacji obróbkowych do plików procesu
• Możliwość zdefiniowania szablonów oraz zapis konfiguracji obrabiarki do pliku ustawień maszyny
• Szybka symulacja bryłowa i weryfikacja wykonania przez porównanie z obiektem docelowym
• Możliwość ustawienia miejsca wymiany przyporządkowanej do każdego narzędzia we współrzędnych roboczych, maszynowych G53 oraz G28


Pełny moduł tokarski SolidTurn Traditional


Oferuje możliwości wersji HAAS SPECIAL EDITION oraz dodatkowo:

Postprocesory do wszystkich dwuosiowych tokarek klienta
• Możliwość rozbudowy programu o dalsze moduły oraz opcje
• Import plików bezpośrednio z programów CAD 3D (SolidWorks, Inventor, SolidEdge i inne) wraz z drzewem operacji CAD
• Baza narzędzi oraz parametrów obróbki z automatyczną aktualizacją w projektach, zewnętrzną edycją oraz możliwościami sieciowymi (jedna baza serwerowa dla całego zakładu)
• Możliwość przeprowadzenia symulacji opartej na pełnym bryłowym modelu oraz kinematyce maszyny, włącznie z bryłami oprawek dostarczonymi przez użytkownika
• Obsługa języka VBA – możliwość samodzielnego stworzenia lub zamówienia makra realizującego dowolną funkcję (łącznie z całkowicie automatycznym tworzeniem kodu NC na typoszeregi detali)
• 1 dzień szkolenia z obsługi dodatkowych funkcji programu (miesjce szkolenia – Warszawa)

 

   Haas Automation, Inc. www more