KnowledgeBase™ - BAZA WIEDZY ESPRITWykorzystaj strategiczne aktywa
KnowledgeBase™ daje możliwość wykorzystania najważniejszych strategicznych aktywów zakładu – jego najlepszych praktyk obróbki opracowanych przez lata – dla zmaksymalizowanej produktywności i konkurencyjności. KnowledgeBase™ ESPRIT zapewnia podejście do programowania przez "naciśnięcie guzika" dla każdego programisty lub operatora w celu określenia najlepszej metody obróbki danej części lub właściwości przez automatyczny wybór najbardziej odpowiednich cykli obróbki, narzędzi i parametrów. Uwolnij swych wiodących programistów CNC od programowania powtarzalnych części, pozwól im skupić się na planowaniu strategicznych procesów w celu dalszego usprawniania najlepszych praktyk – i podnieś swe przedsiębiorstwo na nowy poziom obróbki produkcyjnej.

  • Przyspiesz programowanie
    Wraz z bazą wiedzy KnowledgeBase™ dni polegania na własnej pamięci w celu przypominania tego, co działało wcześniej minęły. W KnowledgeBase™ informacja dotycząca procesów jest bezpiecznie przechowywana i dostępna każdemu operatorowi lub programiście. ESPRIT wykorzystuje zakumulowaną wiedzę dotyczącą najlepszych praktyk zakładu i preferowanych metod w celu automatyzacji programowania CNC. Przyspiesz programowanie części z KnowledgeBase™ i osiągnij bezprecedensowy poziom automatyzacji, jakości i spójności.    Zamknij pętlę produktywności
    Wielodostępna baza danych SQL wbudowana w ESPRIT KnowledgeBase™ zamyka pętlę między programistami CNC i poziomem warsztatu przez zapewnienie centralnego magazynu dla gromadzonych doświadczeń z obróbki. Udoskonal swe najlepsze praktyki używając rzeczywistego wejścia i stosuj je automatycznie dla bezbłędnej spójności w całym przedsiębiorstwie.

Popraw swą konkurencyjność
Twoje procesy są zawsze zgodne z KnowledgeBase™ - za każdym razem, gdy proces z KnowledgeBase™ jest używany do zaprogramowania części, jest automatycznie przetwarzany i aktualizowany aby odzwierciedlał poprawione metody, doskonaląc obróbkę w cyklu ciągłej ewolucji. KnowledgeBase™ eliminuje zgadywanie, a spójność w całym zakładzie oznacza bezprecedensową produktywność i zyskowność.

  • Baza danych właściwości części
    Automatyczne rozpoznawanie właściwości ESPRIT jest potężnym składnikiem KnowledgeBase™ zapewniając programistom CNC nowy poziom produktywności, szybkości i dokładności. Automatyczne rozpoznawanie właściwości dzieli daną część na cechy takie jak zagłębienia, szczeliny, występy i otwory. Każda cecha posiada zestaw znanych fizycznych charakterystyk obejmujących wysokość, grubość, zbieżność, objętość i powierzchnię. Ten element KnowledgeBase™ automatycznie dzieli te cechy na przypadki oparte na standardach zakładu, terminologii i charakterystykach każdej z nich. Przykłady cech opisanych w KnowledgeBase™ obejmują: duże otwarte zagłębienie, gwintowany otwór M10 x 1,5, cienkościenną powierzchnię części i zagłębienie pod o-ring. Wraz z KnowledgeBase™ programowanie automatycznie rozpoczyna się wraz ze zdefiniowaniem, co będzie obrabiane.

Baza wiedzy procesu KnowledgeBase™
Baza wiedzy procesu KnowledgeBase™ zapewnia szczegółową kontrolę narzędzia i rozległy proces automatyzacji, samoczynnie wybierając najbardziej odpowiedni proces do obróbki danej właściwości – włącznie z cyklami obróbki, narzędziami, prędkościami i posuwami, oraz wszystkimi powiązanymi parametrami. Gdy proces jest stosowany, jego etapy są automatycznie dostosowywane do objęcia geometrii cechy i innych jej właściwości. Programiści mogą także łatwo tworzyć nowe procesy i aktualizować szczegóły istniejących za pomocą managera procesów. Wszystkie parametry obróbki są prezentowane na kolorowym ekranie dla wyraźniej wizualnej reprezentacji źródła i stanu każdego parametru.Baza wiedzy prędkości i posuwów
Kalkulator prędkości i posuwów prezentuje najlepsze prędkości i posuwy obróbki dla każdej sytuacji, w oparciu o klasę i stan materiału, materiał i styl narzędzia, operacje obróbki oraz osiowe i radialne głębokości skrawania. Manager bazy prędkości i posuwów pozwala programistom na dodawanie i aktualizację prędkości skrawania dla każdej sytuacji, a opcjonalna baza danych CUTDATA™ upraszcza programowanie dzięki ponad 100.000 zaleceń prędkości i posuwów.Baza danych narzędzi skrawających
Manager narzędzi skrawających zapewnia efektywne metody zarządzania informacjami o narzędziach dla poprawnego i dokładnego wyboru. Potężna wielodostępna baza danych narzędzi działa integralnie z bazą procesów, zapewniając zautomatyzowany wybór narzędzia i może być szybko i łatwo dostępna w razie potrzeby.