ZESTAW NARZĘDZI ESPRIT 

Zestaw narzędzi ESPRIT – produkcyjny system operacyjny Producenci używają ESPRIT do szybkiego tworzenia rozbudowanych rozwiązań CAD/CAM w celu spełnienia ich indywidualnych potrzeb lub wyspecjalizowanych wymagań rynku docelowego. Trzecie strony mogą zdecydować się na wyeksponowanie dowolnego poziomu funkcjonalności ESPRIT użytkownikowi końcowemu, lub bezpośrednio zintegrować swe dodatkowe komponenty z istniejącą funkcjonalnością. Wynikiem jest wydajne, spersonalizowane rozwiązanie programistyczne wysokiej jakości.

Zestaw ESPRIT składa się z interfejsu programowania API, opartego na technologii COM firmy Microsoft, oraz na Microsoft Visual Basic for Applications. API zapewnia dostęp trzecich stron do ogromnej macierzy technologii CAD/CAM wbudowanej w ESPRIT, co opisano w niniejszym tekście.

Elastyczna architektura ESPRIT pozwala innym firmom na wykorzystanie dowolnego poziomu jego funkcjonalności. Komponenty ESPRIT mogą być zastosowane do uzupełnienia istniejącego rozwiązania CAD/CAM działającego w ramach obecnego interfejsu GUI. Lub też komponenty trzeciej strony mogą być dodawane do ESPRIT i dostępne poprzez jego interfejs GUI. Interfejs ESPRIT może być łatwo oznakowany prywatnie lub w inny sposób personalizowany w celu spełnienia wymagań.

Jako produkcyjny system operacyjny, ESPRIT jest całkowicie personalizowany w celu spełnienia wyjątkowych i zmieniających się wymagań producentów, twórców narzędzi i innych wykonawców. Niezależnie czy działa samodzielnie, kontrolując maszyny w zakładzie czy tez nie, ESPRIT jest zdolny do dostarczenia pełnego zakresu programowania dla wszystkich zastosowań narzędzi do obróbki.